Liptovský Mikuláš

49 178,04 km

Celkovo na bicykli

7 758

Počet jázd

12 294,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Počet obyvateľov
31 461
Registrovaných tímov/účastníkov
110 / 389
Najazdených km/účastníka
126,42 km
Koordinátor mesta
Ing. Gabriel Lengyel
Telefónne číslo
0907889937
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2018