Lučenec

7 645,79 km

Celkovo na bicykli

935

Počet jázd

1 911,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
28 120
Registrovaných tímov/účastníkov
16 / 46
Najazdených km/účastníka
166,21 km
Koordinátor mesta
Jozefa Šnúriková
Telefónne číslo
0917392087
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2018