Malacky

19 224,98 km

Celkovo na bicykli

3 305

Počet jázd

4 806,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
17 357
Registrovaných tímov/účastníkov
45 / 149
Najazdených km/účastníka
129,03 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
0948 183 675
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2018