Markušovce

2 965,50 km

Celkovo na bicykli

380

Počet jázd

741,38 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Markušovce
Štatutárny zástupca
Marek Virág
Počet obyvateľov
4 406
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 15
Najazdených km/účastníka
197,70 km
Koordinátor mesta
Ján Kašper
Telefónne číslo
0948031115
VÚC
-

Výsledky pre rok 2018