Martin

104 373,50 km

Celkovo na bicykli

17 648

Počet jázd

26 093,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Mgr. art. Andrej Hrnčiar
Počet obyvateľov
55 332
Registrovaných tímov/účastníkov
190 / 664
Najazdených km/účastníka
157,19 km
Koordinátor mesta
Monika Zaťkovičová
Telefónne číslo
+421918025482
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2018