Michalovce

7 117,89 km

Celkovo na bicykli

668

Počet jázd

1 779,47 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Michalovce
Štatutárny zástupca
Viliam Zahorčák
Počet obyvateľov
39 351
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 44
Najazdených km/účastníka
161,77 km
Koordinátor mesta
Ing. Juraj Berilla
Telefónne číslo
0918876607
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2018