Močenok

434,23 km

Celkovo na bicykli

318

Počet jázd

108,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Močenok
Štatutárny zástupca
PaedDr. Roman Urbánik
Počet obyvateľov
4 305
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 11
Najazdených km/účastníka
39,48 km
Koordinátor mesta
Ing. Lucia Hambalková
Telefónne číslo
0918815995
VÚC
-

Výsledky pre rok 2018