Moldava nad Bodvou

696,58 km

Celkovo na bicykli

143

Počet jázd

174,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Moldava nad Bodvou
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Počet obyvateľov
11 293
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 11
Najazdených km/účastníka
63,33 km
Koordinátor mesta
Monika Al Aliová
Telefónne číslo
0917 677 122
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2018