Myjava

2 999,52 km

Celkovo na bicykli

370

Počet jázd

749,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Myjava
Štatutárny zástupca
Pavel Halabrín
Počet obyvateľov
11 831
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 19
Najazdených km/účastníka
157,87 km
Koordinátor mesta
Tomáš Marek
Telefónne číslo
0905527900
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2018