Nesvady

38,59 km

Celkovo na bicykli

39

Počet jázd

9,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nesvady
Štatutárny zástupca
JUDr. Jozef Haris
Počet obyvateľov
5 096
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
2,97 km
Koordinátor mesta
Katarína Kissová
Telefónne číslo
0918780198
VÚC
-

Výsledky pre rok 2018