Nitra

19 265,99 km

Celkovo na bicykli

2 482

Počet jázd

4 816,50 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nitra
Štatutárny zástupca
Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.,
Počet obyvateľov
77 374
Registrovaných tímov/účastníkov
49 / 161
Najazdených km/účastníka
119,66 km
Koordinátor mesta
Ing. Timea Galová
Telefónne číslo
037/65 02 212
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018