Nová Baňa

7 751,78 km

Celkovo na bicykli

1 490

Počet jázd

1 937,94 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Baňa
Štatutárny zástupca
Mgr. Ján Havran
Počet obyvateľov
7 415
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 59
Najazdených km/účastníka
131,39 km
Koordinátor mesta
Dagmar Lachká
Telefónne číslo
045 67 82 885
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2018