Nováky

3 274,70 km

Celkovo na bicykli

240

Počet jázd

818,68 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nováky
Štatutárny zástupca
RNDr. Daniel Daniš
Počet obyvateľov
4 230
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 11
Najazdených km/účastníka
297,70 km
Koordinátor mesta
Lenka Gombarčíková
Telefónne číslo
0940636402
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2018