Nové Zámky

13 526,11 km

Celkovo na bicykli

3 281

Počet jázd

3 381,53 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta
Počet obyvateľov
38 486
Registrovaných tímov/účastníkov
40 / 128
Najazdených km/účastníka
105,67 km
Koordinátor mesta
Mária Skalová
Telefónne číslo
035 6 401 285
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018