Partizánske

580,51 km

Celkovo na bicykli

97

Počet jázd

145,13 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
22 999
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
116,10 km
Koordinátor mesta
Ing. Peter Minárik
Telefónne číslo
038 5363036
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2018