Pezinok

5 554,71 km

Celkovo na bicykli

694

Počet jázd

1 388,68 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Pezinok
Štatutárny zástupca
Mgr. Oliver Solga
Počet obyvateľov
22 633
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 43
Najazdených km/účastníka
129,18 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Vlasák
Telefónne číslo
033/6901 106; 0917527374
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2018