Piešťany

19 409,47 km

Celkovo na bicykli

3 515

Počet jázd

4 852,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Miloš Tamajka, M.B.A.
Počet obyvateľov
27 777
Registrovaných tímov/účastníkov
54 / 181
Najazdených km/účastníka
107,23 km
Koordinátor mesta
Beáta Palkechová
Telefónne číslo
033/7765 472
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2018