Považská Bystrica

12 685,01 km

Celkovo na bicykli

1 932

Počet jázd

3 171,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Považská Bystrica
Štatutárny zástupca
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Počet obyvateľov
40 075
Registrovaných tímov/účastníkov
34 / 106
Najazdených km/účastníka
119,67 km
Koordinátor mesta
Zuzana Haladejová
Telefónne číslo
+421 908 825 782
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2018