Prešov

19 005,34 km

Celkovo na bicykli

4 242

Počet jázd

4 751,33 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prešov
Štatutárny zástupca
Andrea Turčanová
Počet obyvateľov
89 618
Registrovaných tímov/účastníkov
66 / 210
Najazdených km/účastníka
90,50 km
Koordinátor mesta
Stanislav Ondirko
Telefónne číslo
051-3100207
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018