Prievidza

9 856,10 km

Celkovo na bicykli

1 561

Počet jázd

2 464,02 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
46 830
Registrovaných tímov/účastníkov
31 / 96
Najazdených km/účastníka
102,67 km
Koordinátor mesta
Ing. Roman Veselý
Telefónne číslo
0903501032
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2018