Púchov

11 997,03 km

Celkovo na bicykli

2 570

Počet jázd

2 999,26 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
Mgr. Rastislav Henek
Počet obyvateľov
17 923
Registrovaných tímov/účastníkov
30 / 103
Najazdených km/účastníka
116,48 km
Koordinátor mesta
Mgr. Miroslav Bučko
Telefónne číslo
0908 758 301
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2018