Rimavská Sobota

781,80 km

Celkovo na bicykli

250

Počet jázd

195,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Rimavská Sobota
Štatutárny zástupca
JUDr. Jozef Šimko
Počet obyvateľov
24 134
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 9
Najazdených km/účastníka
86,87 km
Koordinátor mesta
Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Telefónne číslo
0905632233
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2018