Šahy

603,63 km

Celkovo na bicykli

160

Počet jázd

150,91 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šahy
Štatutárny zástupca
Ing. Štefan Gregor
Počet obyvateľov
7 368
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 8
Najazdených km/účastníka
75,45 km
Koordinátor mesta
Angelika Révész
Telefónne číslo
00421905340287
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018