Šaľa

9 569,96 km

Celkovo na bicykli

2 479

Počet jázd

2 392,49 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šaľa
Štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Belický
Počet obyvateľov
22 464
Registrovaných tímov/účastníkov
37 / 129
Najazdených km/účastníka
74,19 km
Koordinátor mesta
Ing. Martina Čižmáriková
Telefónne číslo
0918 248 298
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018