Šamorín

4 425,45 km

Celkovo na bicykli

1 660

Počet jázd

1 106,36 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šamorín
Štatutárny zástupca
Gabriel Bárdos
Počet obyvateľov
13 303
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 81
Najazdených km/účastníka
54,64 km
Koordinátor mesta
Ing. Ladislav Tóth
Telefónne číslo
0948665666
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2018