Senec

6 804,07 km

Celkovo na bicykli

2 765

Počet jázd

1 701,02 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senec
Štatutárny zástupca
Ing. Karol Kvál
Počet obyvateľov
19 086
Registrovaných tímov/účastníkov
40 / 124
Najazdených km/účastníka
54,87 km
Koordinátor mesta
Ing. Gabriela Rebrošová
Telefónne číslo
02/20205510, mobil 0948948144
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2018