Sereď

6 646,19 km

Celkovo na bicykli

2 051

Počet jázd

1 661,55 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sereď
Štatutárny zástupca
Ing. Martin Tomčányi
Počet obyvateľov
15 814
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 70
Najazdených km/účastníka
94,95 km
Koordinátor mesta
Eva Kavoňová
Telefónne číslo
0907 798 109
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2018