Sládkovičovo

4 037,41 km

Celkovo na bicykli

349

Počet jázd

1 009,35 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sládkovičovo
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Szabó
Počet obyvateľov
5 303
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 18
Najazdených km/účastníka
224,30 km
Koordinátor mesta
Zuzana Červenková
Telefónne číslo
+421901704410
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2018