Sliač

845,14 km

Celkovo na bicykli

251

Počet jázd

211,29 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sliač
Štatutárny zástupca
Ing. Daniel Dunčko
Počet obyvateľov
4 977
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 16
Najazdených km/účastníka
52,82 km
Koordinátor mesta
Ing. Robert Urbanec
Telefónne číslo
0905 385521
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2018