Spišská Belá

4 252,09 km

Celkovo na bicykli

1 024

Počet jázd

1 063,02 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Belá
Štatutárny zástupca
JUDr. Štefan Bieľak
Počet obyvateľov
6 619
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 39
Najazdených km/účastníka
109,03 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marta Grivalská
Telefónne číslo
052/468 05 10
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018