Spišská Nová Ves

5 408,90 km

Celkovo na bicykli

1 425

Počet jázd

1 352,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca
PhDr. Ján Volný, PhD.
Počet obyvateľov
37 472
Registrovaných tímov/účastníkov
25 / 77
Najazdených km/účastníka
70,25 km
Koordinátor mesta
Ing. Zuzana Valkoššáková
Telefónne číslo
053/4152 415
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2018