Stará Ľubovňa

2 528,31 km

Celkovo na bicykli

570

Počet jázd

632,08 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca
PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
Počet obyvateľov
16 333
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 27
Najazdených km/účastníka
93,64 km
Koordinátor mesta
Mgr. Ivana Vrbjarová
Telefónne číslo
052 43 15 267
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018