Stropkov

662,21 km

Celkovo na bicykli

368

Počet jázd

165,55 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stropkov
Štatutárny zástupca
JUDr. Ondrej Brendza
Počet obyvateľov
10 669
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 11
Najazdených km/účastníka
60,20 km
Koordinátor mesta
Dávid Durilla
Telefónne číslo
0904120817
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018