Štúrovo

3 335,93 km

Celkovo na bicykli

1 598

Počet jázd

833,98 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Štúrovo
Štatutárny zástupca
Ing. Eugen Szabó
Počet obyvateľov
10 465
Registrovaných tímov/účastníkov
26 / 80
Najazdených km/účastníka
41,70 km
Koordinátor mesta
Zoltán Tóth
Telefónne číslo
0905 244 081
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018