Sučany

860,19 km

Celkovo na bicykli

261

Počet jázd

215,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sučany
Štatutárny zástupca
Ing. Vladimír Plžik
Počet obyvateľov
4 681
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 12
Najazdených km/účastníka
71,68 km
Koordinátor mesta
Lenka Žuchová
Telefónne číslo
0902314626
VÚC
-

Výsledky pre rok 2018