Svidník

1 473,54 km

Celkovo na bicykli

234

Počet jázd

368,38 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svidník
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Holodňák
Počet obyvateľov
11 206
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 21
Najazdených km/účastníka
70,17 km
Koordinátor mesta
Mgr. Kristína Tchirová
Telefónne číslo
0905166428
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018