Svit

20 879,84 km

Celkovo na bicykli

2 111

Počet jázd

5 219,96 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svit
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Škvarek, MPH
Počet obyvateľov
7 748
Registrovaných tímov/účastníkov
29 / 89
Najazdených km/účastníka
234,60 km
Koordinátor mesta
JUDr. Lenka Faixová
Telefónne číslo
+421 918 246 651
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018