Topoľčany

791,30 km

Celkovo na bicykli

108

Počet jázd

197,83 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Topoľčany
Štatutárny zástupca
Ing. Peter Baláž - primátor mesta
Počet obyvateľov
25 842
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 11
Najazdených km/účastníka
71,94 km
Koordinátor mesta
Ing. Martin Drgoňa
Telefónne číslo
038/5340 363
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018