Trenčín

91 697,26 km

Celkovo na bicykli

11 436

Počet jázd

22 924,32 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčín
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Rybníček
Počet obyvateľov
55 593
Registrovaných tímov/účastníkov
163 / 569
Najazdených km/účastníka
161,16 km
Koordinátor mesta
Patrik Žák
Telefónne číslo
0907163336
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2018