Trnava

58 606,42 km

Celkovo na bicykli

7 953

Počet jázd

14 651,60 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trnava
Štatutárny zástupca
JUDr. Peter Bročka, LLM.
Počet obyvateľov
65 536
Registrovaných tímov/účastníkov
113 / 367
Najazdených km/účastníka
159,69 km
Koordinátor mesta
Tomáš Budinský
Telefónne číslo
0333236129
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2018