Turčianske Teplice

371,71 km

Celkovo na bicykli

88

Počet jázd

92,93 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Turčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Igor Hus
Počet obyvateľov
6 418
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 8
Najazdených km/účastníka
46,46 km
Koordinátor mesta
Branislav Bugár
Telefónne číslo
0918319940
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2018