Tvrdošín

2 422,49 km

Celkovo na bicykli

615

Počet jázd

605,62 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošín
Štatutárny zástupca
Ing. Ivan Šaško
Počet obyvateľov
9 215
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 32
Najazdených km/účastníka
75,70 km
Koordinátor mesta
Roman Jurinec
Telefónne číslo
+421908352853
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2018