Tvrdošovce

845,73 km

Celkovo na bicykli

744

Počet jázd

211,43 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošovce
Štatutárny zástupca
Ing. Marián Tóth
Počet obyvateľov
5 162
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 25
Najazdených km/účastníka
33,83 km
Koordinátor mesta
Lívia Borbélyová
Telefónne číslo
0356492202
VÚC
-

Výsledky pre rok 2018