Veľký Meder

549,03 km

Celkovo na bicykli

345

Počet jázd

137,26 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľký Meder
Štatutárny zástupca
JUDr. Samuel Lojkovič
Počet obyvateľov
8 678
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
42,23 km
Koordinátor mesta
Ing. Silvia Csicsayová
Telefónne číslo
+421 905 370 926
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2018