Veľký Šariš

348,47 km

Celkovo na bicykli

301

Počet jázd

87,12 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľký Šariš
Štatutárny zástupca
doc. Ing. František Bartko, CSc.
Počet obyvateľov
6 065
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
23,23 km
Koordinátor mesta
Viliam Kall
Telefónne číslo
0915745469
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018