Vráble

1 846,55 km

Celkovo na bicykli

462

Počet jázd

461,64 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vráble
Štatutárny zástupca
Ing. Tibor Tóth
Počet obyvateľov
8 731
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 28
Najazdených km/účastníka
65,95 km
Koordinátor mesta
Mgr. Ladislav Kováč
Telefónne číslo
0911381079
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018