Vranov nad Topľou

306,43 km

Celkovo na bicykli

110

Počet jázd

76,61 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Ragan
Počet obyvateľov
22 682
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 8
Najazdených km/účastníka
38,30 km
Koordinátor mesta
Mgr. Eva Fedorňáková
Telefónne číslo
057/7590113
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018