Žilina

66 870,60 km

Celkovo na bicykli

10 983

Počet jázd

16 717,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žilina
Štatutárny zástupca
Igor Choma
Počet obyvateľov
81 041
Registrovaných tímov/účastníkov
160 / 530
Najazdených km/účastníka
126,17 km
Koordinátor mesta
Ľuboš Slebodník
Telefónne číslo
0908918972
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2018