Zlaté Moravce

1 234,42 km

Celkovo na bicykli

183

Počet jázd

308,61 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca
PaedDr. Dušan Husár
Počet obyvateľov
11 656
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
94,96 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marek Horvát
Telefónne číslo
0915751777
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018