Bánov

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bánov
Štatutárny zástupca
Miloš Rybár
Počet obyvateľov
3 722
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Matúš Ohrádka
Telefónne číslo
0911445466
VÚC
-

Výsledky pre rok 2019